Tingspoäng.se logga

Välkommen till Tingspoäng.se


Här kan du på ett enkelt sätt omvandla dina kurspoäng från juristprogrammet till tingspoäng. Det enda du behöver göra är att fylla i formuläret nedan.

Ange antal kurspoäng och betyg för varje termin i din juristexamen. Har du läst olika kurser under en termin kan du lägga till en kurs genom att klicka på knappen "Lägg till kurs". För att ta bort kursen klickar du på "Ta bort kurs". Genom att namnge dina kurser under "Kursnamn" kan du få en bättre överblick av din examen. Lägg sedan till eventuella sidomeriter. När du har fyllt i rätt antal kurspoäng (totalt 180 kp) och betyg för varje kurs klickar du på "Räkna ut tingspoäng" för att se ditt resultat. Lycka till!


Om du vill tillbaka till startsidan och beräkning av högskolepoäng (Hp) klicka då HÄR!


Räkna ut dina Tingspoäng:
i

Tingspoäng beräknas genom att erhållna högskolepoäng multipliceras med 1, 1.5 eller 2 beroende på vilket betyg som uppnåtts (B, Ba, AB). Därefter summeras de 155 kp med motsvarande högst betyg ihop. Numera måste inte civilrätt eller processrätt ingå i beräkningen. Därför tar formuläret automatiskt bort de 25 kp med lägst uppnådda betyg, oavsett termin eller kurs. Slutligen divideras summan med 1,5 för att få korrekt meritberäkning.


Termin 1


Termin 2


Termin 3


Termin 4


Termin 5


Termin 6


Termin 7


Termin 8


Termin 9i           
Du kan tillgodoräkna dig sidomeriter om du har arbetat med juridikrelaterat arbete med marknadsmässig lön, eller genom akademiska poäng. Sidomeriterna kan ge max 36 poäng.

Praktiskt arbete: i
Arbete med klart juridiska arbetsuppgifter hamnar under grupp 1. För att kunna tillgodoräkna sig sidomeriter inom grupp 1 måste man ha arbetat i minst 3 månader. Arbete som är relaterat till juridik kan hamna under grupp 2. För att kunna tillgodoräkna sig sidomeriter inom grupp 2 måste man ha arbetat minst 12 månader. Läs mer hos Domstolsverket.
          

Teoretiska poäng: i
Till grupp 1 räknas juridiska ämnen som inte ingår och inte har sin motsvarighet i examen. Även icke-juridiska ämnen som kan vara värdefulla för domstolen faller under grupp 1. Övriga meriter tillhör grupp 2. Läs mer hos Domstolsverket.
          

          
Tingspoäng.se är helt fristående från Domstolsverket och ska endast ses som ett hjälpmedel för att beräkna meritpoäng inför ansökan till notarietjänstgöring. Användaren ska vara medveten om att Notariekansliet vid Domstolsverket är de som står för den slutgilltiga beräkningen av den sökandes meritpoäng. Tingspoäng.se ansvarar ej för de emotionella skador som kan uppstå vid användandet av tjänsten.